Светскиот ден на правата на потрошувачите 2014

Подобрете ги нашите права во услугите од мобилната телефонија!

consumer-day

Порака од светската потрошувачка организација (Consumers International) по повод 15 март 2014

Повеќе...

 

Организацијата на потрошувачите на Македонија постојано работи на застапување на интересите на потрошувачите во Република Македонија и остварува соработка на регионално и меѓународно ниво; работи на подигање на јавната свест преку информирање и едукација на граѓаните-потрошувачи; создавање и имплементација на соодветна законска регулатива и конзистентна потрошувачка политика.

ОПМ работи на унапредување на заштитата на потрошувачите со цел да се остварат основните права на потрошувачите, како што се:

 • достапност на најнужните производи и услуги;
 • безбедни и квалитетни производи и услуги на пазарот;
 • вистинити и навремени информации и едукација на потрошувачите, заради правилен избор на производи и услуги;
 • надомест на штета кога правата на потрошувачите се повредени;
 • здрава животна средина и одржлива потрошувачка.
 

Советување на потрoшувачи

Copy of opm-tel

Copy of opm-mail

Информативни материјали

 • bilten potrosuvac 24

  OPM Билтен - Потрошувач бр.24

  МК

 • OPM Билтен - Потрошувач бр.23

  МК

 • OPM Билтен - Потрошувач бр.22

  МК

Годишни извештаи

Годишни извештаи (2002 - 2012)

Годишен извештај...

Статистика на советување

Стратешко планирање

Стратешки план

Стратешки план...
Повеќе...