Најчести проблеми на потрошувачите во првата половина од 2014 година

 Согласно статистиката за извршени советувања за првата половина на 2014 година, заклучно со 30ти јуни во нашата организација се јавија 965 потрошувачи кои побараа некој вид на совет, по пат на телефонски повик, email или лично. Од советувањата 857 се општо правни а 108 се специјалистички советувања (исхрана, финансиски услуги, права на пациентите и домување). Најголем дел од советувањата беа направени преку телефон, и тоа (59%), па потоа по mail (34%) и лично (7%).

Mobile-Phone-Repairing1Најголем проблем на кој се пожалија потрошувачите во домен на општо правните советувања, исто како и во првиот квартал од годинава, е сервисирањето и продажбата на неквалитетни техничките апарати, за кои имаше 502 јавувања. Во оваа област најмногу поплаки стигнаа за проблеми кои ги имале потрошувачите со мобилните телефони (20%), телевизорите (7%), па таблетите, лап-топ и десктоп компјутери (4%). Најчести проблеми се јавуваат при сервисирањето на овие производи, при што истите се сервисирале повеќекратно,  а по враќањето на производот кај потрошувачот, недостатокот не бил воопшто отстранет, па производот повторно  бил даден на сервис. Честа појава е потрошувачите да добијат (купат),  производ кој не функционирал, од што може да се претпостави дека истиот бил продаден со недостаток.  Кај ваквите случаи, многу ретко потрошувачот добива нов исправен производ веднаш, туку производот со недостаток се праќа на сервис. Исто така, често потрошувачите се жалеа дека случиле договор со некој од  операторите, каде им било кажано да чекаат неколку дена, или една до две недели за  мобилен телефон кој  операторот го нуди  како дел од некој пакет, со оправдание дека  немаат мобилни телефони на лагер.

Во делот на други видови производи за кои се жалеа потрошувачите, спаѓаат мебелот и обувките (9%), потоа возилата и резервните делови (4%).  Што се однесува до мебелот, најчести проблеми на потрошувачите беа долгиот период на чекање на испорака на мебелот, или неквалитетна изработка на истиот. Потрошувачите често се жалеа на неквалитетно изработени чевли кои се одлепиле или скинале по само неколку носења.

 Во изминатиот период се забележува истиот тренд на не применување на членот 50 од Законот за заштита на потрошувачите. Согласно член 50 од Законот за заштита на потрошувачите, потрошувачот има право да бара замена или поврат на средствата кои биле уплатени, во рок од 15 дена, на секој производ (освен храна, лекови и друг вид производи за кои постојат посебни правила)  што има соодветен квалитет, а не му одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата, бројот или други причини, и за истиот поседува фискална сметка или сметкопотврда, а не бил употребуван и е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети. Потрошувачите се жалат дека трговците самоволно го смалуваат рокот на враќање или воопшто не дозволуваат враќање на средствата кои биле уплатени туку им понудуваат само замена со друг производ, иако ги исполнуваат сите услови за враќање на производот.

db55ff0b916b8e04a16288baf94f8533Во делот на услугите добивме 129 јавувања, а најголем дел поплаки имаше за туристичките агенции (23%), особено во вториот квартал од годината, поради почетокот на сезоната на летните одмори. Потрошувачите најчесто се жалеа на неисполнување на делови од понудата, па така често потрошувачите не добиваа соба со поглед на море, all-inclusive услуги, превоз од аеродром до хотел, бесплатни лежалки и други елементи кои биле однапред договорени со туристичката агенција и биле дел од понудата. Во овој случај, апелираме потрошувачите да не чекаат, и веднаш, во рок од 8 дена од враќањето од патувањето да поднесат приговор до самата агенција, и да почекаат разумен рок од 15 дена да им врати одговор на приговорот.  Доколку добијат негативен одговор, или не добијат воопшто одговор, ги советуваме да се обратат до Државниот пазарен инспекторат, кој постапува согласно своите законски надлежности, но исто така можат веднаш да започнат судски спор, односно да поднесат тужба со барање на надомест на штета. Доколку штетата е материјалната е лесно проценлива, и можат да бараат поврат на онолку средства колку што тие додатно потрошиле, не по своја вина, а доколку причинетата штета не е материјална, таквата може да се процени само по судски пат. Доколку сакате да се информирате повеќе за вашите права и на што да внимавате при организирањето на туристички патувања, погледнете ја нашата брошура.

Потрошувачите исто така се жалеа и на одредени наградни игри кои ги дава трговецот, а каде по исполнување на сите услови за подигање на наградата, не можеле да дојдат до трговецот кој ја ветил наградата, па така не можеле да го остварат своето право да ја добијат истата.

Сакаме да споменеме дека сеуште е присутен проблемот со тргувањето на интернет на одредени интернет страници. Потрошувачите константно се жалат на измами и неквалитетни производи за кои најчесто нема овластен сервис за производите што ги купуваат при тргувањето на овие интернет продавници. Потрошувачите не добиваат информации за трговецот, освен некој мобилен телефон кој најчесто не е во функција или email на кој никој не одговара, па така побарувањата за враќање на производот во законскиот рок од 8 дена, или подоцна за сервисирање на појавен недостаток наидуваат на неможност да си ги остварат своите права. ОПМ достави до државните институции барање да преземат мерки за заштита на потрошувачите од ваквите измами кои секојдневно се случуваат, и да се отстранат  интернет страните кои не се регистрирани како фирма и кои не работат согласно законите на Република Македонија. На овој начин на трговија не само што се измамени потрошувачите туку и се создава простор за функционирање на нелојалната конкуренција.

Од  доменот на јавните услуги на национално ниво добивме 115 јавувања од кои најголем дел беа за мобилната телефонија и тоа 33%. Најчест проблем беа стари сметки за кои потрошувачите тврдат дека се навремено платени а мобилните оператори поради грешка во системот доставиле побарување за наплаќање на заостанат долг кој не бил прикажан во претходните сметки. Оние потрошувачи кои ги чуваа сметките или уплатниците од платените сметки можеа да укажат на грешка кај операторот. Како проблем во јавните услуги на национално ниво се јавуваат проблемите со испораката на електрична енергија со 28%. Истиот проблем како и со сметките од мобилните оператори, често се јавуваше и тука и беше најчесто застапен како проблем. Понатаму потрошувачите се жалеа на неисправност на мерните апарати, нелогични големи суми на сметки за електрична енегија кои им се доставувале за викендички или други објекти кои не се користат секојдневно. Исто така исклучените граѓани се жалеа за превисоки сметки за повторно приклучување.

-Upload--Vesti-parno2 20131117115447За јавните услуги на ниво на град Скопје и локална самоуправа добивме 105 јавувања, а најмногу поплаки пристигнаа за испорака на топлинска енергија (48%). Најчест проблем беа сметките кои пристигнуваат кај лицата кои се исклучени од мрежата за греење. Тие се жалеа на превисоки паушали кои мораат да ги плаќаат, и превисоки цени на исклучување. Од лицата кои користат парно греење, најчесто добивавме поплаки на не квалитет на испораката на топлинска енергија (недоволно загреани простории), постојан проблем со мрежата, како и со превисоки цени за греење кое не го добиваат во целост.

Во делот на специјалистичките советувања имаше 108 јавувања, а најголем дел беа во делот на финансиските услуги (52,7%), исхрана (26,8%), домувањето (18,5%), и правата на пациентите(12%). Потрошувачите се жалеа и на квалитетот на одредени видови храна, како што се на пример лебот, мармаладот, млекото и сл. Тие велеа дека често се случува да најдат производи со поминат рок, или дека во некои продавници трговците сами го менувале рокот на траење на производите.

По сите јавувања на потрошувачите, ОПМ ги советува кои се нивните права и која постапка да ја применат за да се заштитат. Доколку  потрошувачите одлучат да поведат судски спор, ОПМ не се впушта во истиот заради немање активна легитимација и затоа што тоа е предмет на адвокатски услуги. Во други случаи ОПМ ги упатува потрошувачите до надлежните институции, а им помага во образложението на проблемот. Надлежните институции кои постапуваат по овие претставки работат согласно посебните закони. Во одредени случаи по барање на потрошувачот или група потрошувачи ОПМ интервенира до надлежните институции со цел да се спречи поголема злоупотреба на правата на потрошувачите.

 

Актуелно...

Времето истекува! Да ја постигнеме целта!

Времето истекува! Да ја постигнеме целта!

Ова е мотото под кое беше презентирана...
Повеќе...
Нотаријатот поблиску до граѓаните

Нотаријатот поблиску до граѓаните

Овој прирачник претставува...
Повеќе...
Организација на потрошувачите на Охрид

Организација на потрошувачите на Охрид

Организација на потрошувачите...
Повеќе...
ОПМ брошура

ОПМ брошура

Организација на потрошувачите......
Повеќе...
Нечесно пазарно однесување

Нечесно пазарно однесување

Пазарно однесување кон потрошувачите...
Повеќе...

Советување на потрoшувачи

Copy of opm-tel

Copy of opm-mail

Информативни материјали

 • bilten potrosuvac 24

  OPM Билтен - Потрошувач бр.24

  МК

 • OPM Билтен - Потрошувач бр.23

  МК

 • OPM Билтен - Потрошувач бр.22

  МК

Годишни извештаи

Годишни извештаи (2002 - 2013)

Годишен извештај...

Статистика на советување

Стратешко планирање

Стратешки план

Стратешки план...
Повеќе...